KVKK İlişkin Aydınlatma Metni

  • Anasayfa
  • KVKK İlişkin Aydınlatma Metni

KVKK İlişkin Aydınlatma MetniKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca MC İşe Alım İnsan Kaynakları Eğitim Gelişim Danışmanlık A.Ş. (“My Procurement Career”) olarak, www.myprocurementcareer.com alan adlı internet sitesi (“Website”) ve My Procurement Career tarafından belirlenen mobil uygulama benzeri platformlara (Website ile birlikte “My Procurement Career Platformu”) üye olmanız ve üye olarak My Procurement Career Platformu üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemler esnasında elde edilen kişisel verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

• Veri Sorumlusu: MASLAK MAH. MASLAK MEYDAN SK. BEYBI GIZ PLAZA A BLOK NO: 1 IC KAPI NO: 99 SARIYER/ ISTANBUL merkezinde kurulu, İstanbul Ticaret Sicili’ne 397087-5 sicil numarası ile kayıtlı MC İşe Alım İnsan Kaynakları Eğitim Gelişim Danışmanlık A.Ş.

Kişisel verileriniz;

• hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,

• doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

• işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve

• hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.


My Procurement Career Tarafından İşlenen Kişisel Veri Türleri:

Aşağıda yer alan bazı kişisel veriler, ‘ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’ hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. KVKK madde 28/2 uyarına ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilerek işlenen kişisel veriler bakımından veri sorumlusu nezdinde aydınlatma yükümlülüğü doğmayacak ve ilgili kişinin işbu Aydınlatma Metni’nde de yer verilen hakları uygulama alanı bulmayacaktır. Ancak Veri Sorumlusu olarak, veri işleme faaliyetlerimizde ‘açıklık’ ve ‘şeffaflık’ ilkelerini benimsemiş olduğumuzdan bu Aydınlatma Metni’nde alenileştirilen verilere de yer vermeyi tercih ettik.


Kimlik Bilgileri:

• Üye olmak isteyen kişinin Ad Soyad verisi, My Procurement Career Platformu üzerinden kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin sosyal medya hesabı ile giriş yapmak istediği hallerde Ad Soyad verisi, sosyal medya hesabına giriş yapılması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin kimliğini tespit ederek kendisine My Procurement Career tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabileceği bir profil tanımlanmak amacıyla işlediğimiz Ad Soyad verisi, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca İlgili Kişi ile üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Biz özel istihdam bürosu olarak bu kapsamda mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla da işlediğimiz Ad Soyad verisi, KVKK madde 5/2-ç uyarınca Özel İstihdam Bürosu Yönetmeliği madde 25/4 kapsamında iş arayanlara ve işe yerleştirilenlere ait kimlik bilgilerini 5 yıl süre ile saklama ve talep halinde Türkiye İş Kurumuna ibraz etme hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

• Ek olarak, My Procurement Career Platformu üzerinden katılım sağlanan eğitim ve/veya etkinliklere ilişkin yorum yapmak isteyen Üye’nin Ad Soyad verisi, İlgili Kişi’nin bu yöndeki talebinin yerine getirilebilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2-d bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Eğitim ve/veya etkinlikler hakkında yorum yapan Üye’nin Ad Soyad verisi, İlgili Kişi’nin yorumlarının ve değerlendirmelerinin My Procurement Career Platformu’nda görünür olabilmesi için My Procurement Career Platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri, İlgili Kişi’nin iş başvuru ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesini sağlayabilmek amacıyla başvuru yapılan şirketler ile, İlgili Kişi’nin eğitim ve etkinliklere kaydının oluşturulabilmesi için etkinlik ve/veya eğitimi düzenleyen ilgili kurumlar ile ve uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla talep edilmesi halinde Türkiye İş Kurumu ile paylaşılmaktadır.

• Üye olmak isteyen kişinin Kullanıcı Adı verisi, My Procurement Career Platformu üzerinden kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’ye My Procurement Career Platformu üzerinden etkinlik ve eğitim süreçlerine ilişkin soru sorabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme işlemlerini gerçekleştirebileceği bir profil tanımlamak amacıyla işlenen Kullanıcı Adı verisi, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca İlgili Kişi ile üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. İlaveten, My Procurement Career Platformu üzerinden katılım sağlanan eğitim ve/veya etkinliklere ilişkin yorum yapmak isteyen Üye’nin Kullanıcı Adı verisi, İlgili Kişi’nin bu yöndeki talebinin yerine getirilebilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2-d bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Eğitim ve/veya etkinlikler hakkında yorum yapan Üye’nin Kullanıcı Adı verisi, İlgili Kişi’nin yorumlarının ve değerlendirmelerinin My Procurement Career Platformu’nda görünür olabilmesi için My Procurement Career Platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

• Üye’nin T.C. Kimlik Numarası verisi, My Procurement Career Platformu’nda yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlenen T.C. Kimlik Numarası verisi, KVKK madde 5/2-ç uyarınca Özel İstihdam Bürosu Yönetmeliği madde 25/4 kapsamında iş arayanlara ve işe yerleştirilenlere ait kimlik bilgilerini 5 yıl süre ile saklama ve talep halinde Türkiye İş Kurumuna ibraz etme hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla talep edilmesi halinde Türkiye İş Kurumu ile paylaşılmaktadır.

• Üye’nin Doğum Tarihi verisi, My Procurement Career Platformu’nda yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin 4857 sayılı İş Kanunu’nda öngörülen çalışabilme yaşını sağladığının İlgili Kişi’nin iş ve/veya staj başvurusunda bulunduğu şirket(ler) tarafından tespit edilmesinin sağlanabilmesi ve İlgili Kişi’ye yaşı doğrultusunda iş, staj ve kariyer önerilerinin sunulabilmesi amaçlarıyla işlenen Doğum Tarihi verisi, KVKK madde 5/2-f bendi uyarınca İlgili Kişi’ye isabetli hizmet sunulabilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Ek olarak mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlenen Doğum Tarihi verisi, KVKK madde 5/2-ç uyarınca Özel İstihdam Bürosu Yönetmeliği madde 25/4 kapsamında iş arayanlara ve işe yerleştirilenlere ait kimlik bilgilerini 5 yıl süre ile saklama ve talep halinde Türkiye İş Kurumuna ibraz etme hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, İlgili Kişi’nin iş başvuru ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesini sağlayabilmek amacıyla başvuru yapılan şirketler ile, İlgili Kişi’nin eğitim ve etkinliklere kaydının oluşturulabilmesi için etkinlik ve/veya eğitimi düzenleyen ilgili kurumlar ile ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla talep edilmesi halinde Türkiye İş Kurumu ile paylaşılmaktadır.

• Üye’nin Doğum Yeri verisi, My Procurement Career Platformu’nda yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlenen Ad Soyad verisi, KVKK madde 5/2-ç uyarınca Özel İstihdam Bürosu Yönetmeliği madde 25/4 kapsamında iş arayanlara ve işe yerleştirilenlere ait kimlik bilgilerini 5 yıl süre ile saklama ve talep halinde Türkiye İş Kurumuna ibraz etme hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla talep edilmesi halinde Türkiye İş Kurumu ile paylaşılmaktadır.

• Üye’nin Uyruk verisi, My Procurement Career Platformu’nda yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlenen Ad Soyad verisi, KVKK madde 5/2-ç uyarınca Özel İstihdam Bürosu Yönetmeliği madde 25/4 kapsamında iş arayanlara ve işe yerleştirilenlere ait kimlik bilgilerini 5 yıl süre ile saklama ve talep halinde Türkiye İş Kurumuna ibraz etme hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Ek olarak İlgili Kişi’nin profilini kişiselleştirebilmesi ve yabancı uyruklu kişiler için staj ve/veya iş ilanı açan kurumlar nezdinde İlgili Kişi’nin iş başvuru değerlendirme süreçlerinde dikkate alınabilmesi amacıyla işlenen Uyruk verisi, KVKK madde 5/2-f uyarınca ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, İlgili Kişi’nin iş başvuru ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesini sağlayabilmek amacıyla başvuru yapılan şirketler ile ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla talep edilmesi halinde Türkiye İş Kurumu ile paylaşılmaktadır.


İletişim Bilgileri:

• Üye olmak isteyen kişinin E-Posta Adresi verisi, My Procurement Career Platformu üzerinden kayıt oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin sosyal medya hesabı ile giriş yapmak istediği hallerde E-Posta Adresi verisi, sosyal medya hesabına giriş yapılması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin My Procurement Career Platformu üyeliğinin gerçekleştirilebilmesi, şifresini unuttuğu hallerde kendisine şifre hatırlatma linki gönderilebilmesi, İlgili Kişi’nin My Procurement Career Platformu içeriğinde yapılan değişiklikler, kayıt yaptırdığı eğitim/etkinlikler, iş ve/veya staj başvuru süreçleri hakkında bilgilendirilebilmesi ve My Procurement Career Platformu’ndaki hesabına giriş yapabilmesinin sağlanabilmesi amaçlarıyla işlediğimiz E-Posta Adresi verisi, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca İlgili Kişi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve bu sözleşmenin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, İlgili Kişi’nin iş başvuru ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesini sağlayabilmek amacıyla başvuru yapılan şirketler ile ve İlgili Kişi’nin eğitim ve etkinliklere kaydının oluşturulabilmesi için etkinlik ve/veya eğitimi düzenleyen ilgili kurumlar ile paylaşılmaktadır. Ek olarak, Üye’nin E-Posta Adresi verisi, kendisine iş ve staj ilanları, etkinlikler, kariyer tavsiyeleri gibi içerikler hakkında duyuruların iletilebilmesi için ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla, KVKK madde 5/1 uyarınca İlgili Kişi’nin aydınlatılmış açık rızasına dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla paylaşılmaktadır.

• Üye’nin Telefon Numarası verisi, My Procurement Career Platformu’nda yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir Üye ile iletişime geçmekte e-posta kanalının yetersiz kalması halinde İlgili Kişi ile iletişime geçebilmek amacıyla işlediğimiz Telefon Numarası verisi, KVKK madde 5/2-f bendi uyarınca İlgili Kişi ile iletişime geçmek kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Ek olarak bu veri, iş ve/veya staj başvuru değerlendirme sürecinde ve/veya sonucunda ilgili şirketlerin başvuruda bulunan Üye ile iletişime geçmesinin sağlanabilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca ilgili veriyi işlememizin üyelik sözleşmesinin ifası için gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

• Ek olarak, Üye’nin Telefon Numarası verisi, kendisine iş ve staj ilanları, etkinlikler, kariyer tavsiyeleri gibi içerikler hakkında duyuruların iletilebilmesi için ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla, KVKK madde 5/1 uyarınca İlgili Kişi’nin aydınlatılmış açık rızasına dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ve İlgili Kişi’nin iş başvuru ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesini sağlayabilmek amacıyla başvuru yapılan şirketler ile paylaşılmaktadır.

• Üye’nin bulunduğu Ülke, Şehir ve İlçe Bilgisi verileri, My Procurement Career Platformu’nda yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’ye bulunduğu yer doğrultusunda iş, staj ve kariyer önerilerinin sunulabilmesi amacıyla işlenen Ülke, Şehir ve İlçe Bilgisi verisi, KVKK madde 5/2-f bendi uyarınca İlgili Kişi’ye isabetli bir hizmet sunulabilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, İlgili Kişi’nin iş başvuru ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesini sağlayabilmek amacıyla başvuru yapılan şirketler ile paylaşılmaktadır.


Mesleki Deneyim:

• Üye’nin Eğitim Bilgileri (okul adı, bölüm adı, mezuniyet tarihi, ortalama bilgisi, sınıf, eğitim seviyesi), Gönüllü Çalışma Deneyimi, İş Tecrübeleri, Katılınan Kurs&Ders Bilgileri, Sertifika ve Test Sonuçları ile Yabancı Dil Yeterlilik Bilgisi verileri, My Procurement Career Platformu’nda yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veriler, Üye’nin profilini kişiselleştirerek etkinlik, eğitim, iş ve/veya staj başvuru süreçlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi ve kendisine mesleki deneyimi doğrultusunda iş/staj ilanları, kariyer ve etkinlik önerilerinin sunulabilmesi amaçlarıyla, KVKK madde 5/2-f bendi uyarınca My Procurement Career tarafından sunulan hizmetlerden etkili bir şekilde yararlanılabilmesi ve Üye’ye isabetli bir hizmet sunulabilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması ve KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca İlgili Kişi’ye bu kapsamda bir hizmet sunmayı üstlendiğimiz sözleşmenin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, İlgili Kişi’nin iş başvuru ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesini sağlayabilmek amacıyla başvuru yapılan şirketler ile paylaşılmaktadır. Ek olarak, My Procurement Career Platformu üzerinden katılım sağlanan eğitim ve/veya etkinliklere ilişkin yorum yapmak isteyen Üye’nin Okul Adı verisi, İlgili Kişi’nin bu yöndeki talebinin yerine getirilebilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2-d bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Eğitim ve/veya etkinlikler hakkında yorum yapan Üye’nin Okul Adı verisi, İlgili Kişi’nin yorumlarının ve değerlendirmelerinin My Procurement Career Platformu’nda görünür olabilmesi amacıyla My Procurement Career Platformu üzerinde alenileştirilmektedir.

• Üye’nin Eğitim Bilgileri verisi ayrıca, mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla, KVKK madde 5/2-ç uyarınca Özel İstihdam Bürosu Yönetmeliği madde 25/4 kapsamında iş arayanlara ve işe yerleştirilenlere ait eğitim bilgilerini 5 yıl süre ile saklama ve talep halinde Türkiye İş Kurumuna ibraz etme hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için ilgili veriyi işlememizin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla talep edilmesi halinde Türkiye İş Kurumu ile paylaşılmaktadır.


Görsel ve İşitsel Kayıtlar:

• Üye olmak isteyen kişinin Fotoğraf verisi, İlgili Kişi’nin sosyal medya hesabı ile giriş yapmak istediği hallerde sosyal medya hesabına giriş yapılması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Üye’nin Fotoğraf verisi, My Procurement Career Platformu’nda yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin profilini kişiselleştirebilmesi ve iş başvuru süreçlerini etkili bir şekilde yönetebilmesi amaçlarıyla işlenen Fotoğraf verisi, KVKK madde 5/2-d bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, İlgili Kişi’nin My Procurement Career Platformu’nda görünür olabilmesi için My Procurement Career Platformu üzerinde alenileştirilmektedir. Alenileştirme haricinde bu veri, İlgili Kişi’nin iş başvuru ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesini sağlayabilmek amacıyla başvuru yapılan şirketler ile paylaşılmaktadır.

• Üye’nin kendisi hakkında tanıtıcı bilgi paylaşırken yer verdiği Video verisi, My Procurement Career Platformu’nda yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin profilini kişiselleştirebilmesi ve iş/staj başvuru süreçlerinde kendisi hakkında detaylı bilgi vermesinin sağlanabilmesi amacıyla işlenen Video verisi, KVKK madde 5/2-f bendi uyarınca İlgili Kişi’ye isabetli bir hizmet sunulabilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması ve KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca İlgili Kişi’ye bu kapsamda bir hizmet sunmayı üstlendiğimiz sözleşmenin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, İlgili Kişi’nin iş başvuru ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesini sağlayabilmek amacıyla başvuru yapılan şirketler ile paylaşılmaktadır.


Diğer:

• Üye’nin Cinsiyet verisi, My Procurement Career Platformu’nda yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin profilini kişiselleştirebilmesi amacıyla işlenen Cinsiyet verisi, KVKK madde 5/2-f bendi uyarınca İlgili Kişi’ye isabetli bir hizmet sunulabilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Bu veri, İlgili Kişi’nin iş başvuru ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesini sağlayabilmek amacıyla başvuru yapılan şirketler ile paylaşılmaktadır.

• Üye’nin Sürücü Belgesi verisi, My Procurement Career Platformu’nda yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin iş/staj başvurusunda bulunduğu şirketler tarafından işe uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2-f uyarınca ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması ve KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca İlgili Kişi’ye bu kapsamda bir hizmet sunmayı üstlendiğimiz sözleşmenin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, İlgili Kişi’nin iş başvuru ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesini sağlayabilmek amacıyla başvuru yapılan şirketler ile paylaşılmaktadır.

• Üye’nin kendisi hakkında tanıtıcı bilgi paylaşırken yer verdiği kişisel veri içeren Açıklama/Tanıtım verisi, My Procurement Career Platformu’nda yer alan üyelik ayarları üzerinden profile eklenmesi vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin profilini kişiselleştirebilmesi ve iş/staj başvuru süreçlerinde kendisi hakkında detaylı bilgi vermesinin sağlanabilmesi amacıyla işlenen Açıklama/Tanıtım verisi, KVKK madde 5/2-f bendi uyarınca İlgili Kişi’ye isabetli bir hizmet sunulabilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması ve KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca İlgili Kişi’ye bu kapsamda bir hizmet sunmayı üstlendiğimiz sözleşmenin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, İlgili Kişi’nin iş başvuru ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesini sağlayabilmek amacıyla başvuru yapılan şirketler ile paylaşılmaktadır.

• My Procurement Career Platformu üzerinden katılım sağlanan eğitim ve/veya etkinliklere ilişkin yorum yapmak isteyen Üye’nin Yorum verisi, My Procurement Career Platformu’nda yer alan ilgili alanların doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin bu yöndeki talebinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenen Yorum verisi, KVKK madde 5/2-d bendi uyarınca ilgili verinin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Eğitim ve/veya etkinlikler hakkında yorum yapan Üye’nin Yorum verisi, İlgili Kişi’nin yorumlarının ve değerlendirmelerinin My Procurement Career Platformu’nda görünür olabilmesi için My Procurement Career Platformu üzerinde alenileştirilmektedir.

*Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, My Procurement Career Platformu için sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Söz konusu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.


Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin;

• işlenip işlenmediğine,

• işlenme amacına,

• yurt içine ya da yurt dışına aktarılmasına dair bilgi edinme;

• amacına uygun işlenmesini,

• yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

• ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

• uğradığınız zararların tazmin edilmesini talep etme;

• otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara itiraz etme.


Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

• info@MyProcurementCareer.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,

• MASLAK MAH. MASLAK MEYDAN SK. BEYBI GIZ PLAZA A BLOK NO: 1 IC KAPI NO: 99 SARIYER/ ISTANBUL adresine elden teslim etmek veya noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle. Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.